Danielle

In een nooit aflatende zoektocht naar de ultieme creatie experimenteert Danielle Goffa met nieuwe, vaak tegenstrijdige materialen. Zeldzame verfijning en technische virtuositeit zijn nooit ver af.
Haar juwelen zijn vervaardigd uit edele metalen, soms ook uit plexiglas.
Andere natuurlijke materialen zoals pluimen en olifantenhaar worden ook gebruikt.
De verloren wastechniek wordt aangewend om warme vormen te creëren.
Koele vormen worden rechtstreeks in het gekozen materiaal gemaakt
door gebruik te maken van volgende technieken:
smeden, zagen, vijlen, frezen, schuren, solderen, polieren …

Wie met haar kennis maakt zal begrijpen waarom zij reeds vele prijzen won,
een duidelijk bewijs van haar talent en meesterschap.

Studies
•St-Lucas Antwerpen - sierkunsten, juweelontwerpen en zilversmeden
•ACAM, Hoger Instituut voor edelsteenkunde te Merksem/ Antwerpen
•Piet Baudouin Masterclass, granulatietechniek in het zilvermuseum te Deurne/ Antwerpen

Docent
•Artesis University College Antwerpen

Dans sa quête soutenue de l'ultime création, Danielle Goffa expérimente avec de nouveaux matériaux,
parfois incompatible en apparence. Un rare raffinement et la virtuosité technique sont devenus sa marque.
Ses joyaux sont faits aussi bien de métaux précieux que de plexi ou encore de matières naturelles telles que des plumes et des poils d'éléphant.
Pour créer ses formes chaleureuses, elle applique la technique de la cire perdue.
Pour les formes froides, rigoureuses, par contre, elle préfère la taille directe du matériel,
qu'elle scie, lime, forge, ponce, soude …

Faites sa connaissance et vous comprendrez pourquoi elle a décroché nombre de prix,
comme autants de preuves de son talent et de sa maîtrise

Formation
•Saint-Luc à Anvers - arts décoratifs, joaillierie-orfèvrerie
•ACAM, Institut Supérieur de Gemmologie, Merksem/ Anvers
•Masterclass Piet Baudouin, technique de granulation

Docent
•Artesis University College Anvers

Danielle Goffa's success in creating breathtaking jewellery is through her eye for beauty and ability to sometimes combine unorthodox materials into extremely daring designs. This demonstrates her originality and artistic flair as well as unusual refinement and capacity for technical detail, which are a feature of her creations.
She has an endless quest to produce the ultimate jewellery, as she continually evolves, using innovative materials each time. She experiments with gold, silver, diamonds, precious gems, pearls, acrylics, Perspex, plumes even elephant hairs, using a diverse cross-section of both expensive and inexpensive materials.

Any acquaintance of Danielle Goffa can see the evidence of her talent and master craftsmanship.
The result lying in the many awards she has won in the past.

Education
•St. Lucas Antwerp, Ornamental design, jewellery design and silversmith
•ACAM, Higher Institute for study of precious stones, Merksem/ Antwerp
•Piet Baudouin Masterclass, granulation technique

Docent
•Artesis University college of Antwerp