14-07-2017 - nieuwsexpo

500 vluchtelingen in Zoersel

"500 Vluchtelingen in Zoersel"
Expo in De Bijl Zoersel
15 - 27 augustus . 11 -18 u
Samen met enkele Zoerselse kunstenaars onder leiding van Jean Coen werden 500 beeldjes gegoten in beton. Deze worden verkocht in De Bijl. De beeldjes symboliseren de vlucht van miljoenen mensen. De opbrengst ( € 20/ beeldje) gaat naar vluchtelingenwerk.